“ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, ПО-МАЛКО РАЗЛИЧИЯ”


Warning: Illegal string offset 'content_type' in /home/softpsyw/public_html/wp-content/plugins/tm-header-banner/cherry-framework/modules/cherry-utility/inc/cherry-attributes-utilit.php on line 101

Номер на проекта: 2020-1-RO01-KA202-080384 С финансовата подкрепа на програма: Еразъм+ Уебсайт: https://moledi.org/ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА + Да се създадат равни възможности за всички ученици да участващи в образователни мобилности. + Да се премахнат социалните, икономическите и образователните бариери, които пречат на учениците с по-малко възможности…

Проект TABASCO – Целенасочен подход срещу тормоза в училищата чрез организиране и провеждане на кампании


Warning: Illegal string offset 'content_type' in /home/softpsyw/public_html/wp-content/plugins/tm-header-banner/cherry-framework/modules/cherry-utility/inc/cherry-attributes-utilit.php on line 101

“TABASCO – A Targeted Anti‐Bully Approach in Schools by Campaigning and Organising”  Проект номер: 2020-1-NL01-KA226-SCH-083054 Проект TABASCO има за цел: + да информира и обучава децата (9-19 години), учителите и родителите как да използват интернет отговорно и как взаимодействието онлайн може да бъде безопасно и справедливо;…