Политехнически институт Лейрия (IPLeiria)

 

Политехнически институт Лейрия (IPLeiria)

Политехнически институт Лейрия (IPLeiria) е публично висше учебно заведение, което стартира дейност през 1980 г. и е представено в региона на Лейрия и на запад от него в висши училища и изследователски центрове, разположени в Лейрия, Калдас да Райха, Пенихе, Маринха Гранде и Торес Ведраш.

IPLeiria работи в услуга на обществото и е посветен на създаване и разпространение на знания, създаване, предаване и разпространение на култура, наука, технологии и изкуства, приложни изследвания и експериментално развитие. Институцията фокусира своята дейност изключително върху образование и обучение в сферата на висшето образование, изследователска дейност, предоставяне на услуги на общността и сътрудничество в областта на образованието, културата и техниката.

Като иновативна и предприемаческа институция за висше образование с динамична и стабилна екосистема за изследователска дейност и иновации, IPLeiria е силно ориентиран към икономиката и обществото.

IPLeiria разполага също така с подразделение за обучение, изследователска и развойна дейност, на име Звено за дистанционно обучение, което има за цел да развива нови преподавателски методики, да осъществява обмен на обучения и знания с подкрепата на ИКТ за провеждане и координиране на проекти за електронно обучение и промотиране на ИРД.

Уебсайт: www.ipleiria.pt