Цели

Цели

SoftAware се стреми да постигне следните цели:

  • Предоставяне на актуално учебно съдържание в областта на софтуерните технологии чрез системно (пре)създаване на учебна програма за висше образование в няколко европейски държави на базата на консултации с широк набор от заинтересовани лица и привличане на технически експерти от компании в ИКТ сектора с цел подпомагане създаването на уроци и образователни материали;
  • Засилване на текущия диалог и по-тясно сътрудничество между индустрията и образованието с цел подкрепа на взаимно разбиране на необходимостта от дигитални умения и насърчаване на силни практически компоненти в образованието;
  • Стимулиране на учене, базирано на работа, във висшето образование, чрез създаване на възможности за стажове и други видове учене, базирано на работа, в областта на ИКТ;
  • Подобряване на меките умения на студенти за стимулиране на професионално кариерно развитие;