PCX Computers & Information Systems Ltd. (Кипър)

PCX Computers & Information Systems Ltd. (Кипър)

PCX Computers & Information Systems Ltd. (PCX) е създадена през 1998 г. в началото на образователната реформа в резултат на технологичното и интернет развитие. Визията на основателите и акционерите на компанията, които имат над две десетилетия опит в областта, е духовното и културно технологично развитие на Кипър и най-доброто позициониране на държавата на световната културна и социална карта.

За да постигне общата си визия, компанията предлага качествено технологично образование и продължаващо обучение на професионалисти в Кипър. Същевременно, PCX промотира стратегическо сътрудничество с външни образователни институции с цел хармонизация с международни модели за изследователска дейност и растеж.

Основната дейност на компанията се фокусира върху три основни области на експертни знания:

– Консултиране

– Образование и обучени

– Европейски проекти

Стейкхолдерите на компанията имат над 20-годишна дейност в Кипър и чужбина в областта на нови технологии, компютри, интернет, мултимедии и тяхното използване в бизнес технологични решения и в образование и обучение. PCX предлага консултантски услуги за бизнес технологични решения, включително програмиране.

В допълнение, основна дейност на компанията е работата на нейния учебен център. Учебният център, наречен Cybernet Zenon, е част от мрежата на CYBERNET TRAINING CENTERS (www.cybernet.ac.cy) с 15 клона в Кипър. Това е най-голямата франчайз мрежа за обучение в Кипър.

Уебсайт: www.pcxmanagement.eu