Обща информация за проекта

Обща информация за проекта

“SoftAware: Международно сътрудничество в областта на висшето образование за развитие на софтуерни таланти” е проект за двугодишно стратегическо партньорство по програма Erasmus+ в областта на висшето образование (01.10.2019 – 30.09.2021).

Проектът има за цел да създаде транснационално партньорство между основните участници, отговорни за професионалното обучение в областта на ИТ, а именно висшите учебни заведения, изследователските центрове, работодателите, професионалните асоциации, социалните партньори, доставчиците на ПОО и МСП, с цел подкрепа развитието на софтуерни таланти в цяла Европа чрез постоянно обновяване на образователната програма.

В резултат на проекта студентите ще развият конкретни актуални умения и компетенции в областта на софтуерните технологии и ще притежават меки умения, които ще спомогнат по-добрата им интеграция в областта на бизнеса, включително взаимоотношения с колеги и клиенти.

Академичният персонал ще има възможност да обнови преподавателските си методи и да съпостави своите знания и умения с реалността в света на бизнеса, а ИТ компаниите ще получат по-добре подготвени студенти, които да станат част от работната сила с вече развити софтуерни компетенции, съобразени с изискванията на пазара.