Европейски център за качество ООД (България)

Европейски център за качество ООД (България)

Европейски център за качество ООД е създаден през 2001 г. и специализира в 4 основни области:

+Управленско консултиране в областта на европейски проекти

+Разработване и провеждане на учебни програми за бизнеси и служители

+Реализация на различни инициативи, свързващи света на бизнеса и иновациите с образованието и обучението

+Разработване и внедряване на международни стандарти за управление на качеството.

Компанията работи в тясно сътрудничество с редица чуждестранни партньори, сред които образователни институти и университети, изследователски институти, центрове на квалификация, НПО, търговски камари, МСП и др.

ЕЦК има опит в провеждане на електронно и дистанционно обучение и обучение на управители и служители в МСП за прилагането на различни стандарти за качество.

От създаването си ЕЦК ООД е разработил, реализирал и/или спомогнал изпълнението на проекти за над 150 предприятия и над 13 общини. ЕЦК има общо 13 успешно реализирани проекта по програма “Учене през целия живот”, 3 по програма “Интелигентна Енергия Европа” и над 45 проекта по Еразъм+. Компанията има богат опит в практическото изпълнение на международни проекти съгласно изискванията на различни програми.

Уебсайт: www.ecq-bg.com