Europos kokybės centras Ltd. (Bulgarija)

Europos kokybės centras Ltd. (Bulgarija)

Europos kokybės centras Ltd. (ECQ Ltd.) buvo įkurtas 2001 m. ir specializuojasi 4 pagrindinėse srityse:

+ ES finansuojamų programų projektų valdymas ir konsultavimas
+ Mokymo programų, skirtų verslo įmonėms ir jų darbuotojams, kūrimas ir įgyvendinimas
+ Įvairios veiklos ir iniciatyvos, apjungiančios verslo ir inovacijų bei švietimo ir mokymo sektorius
+ Tarptautinių kokybės vadybos standartų plėtojimas ir įgyvendinimas

Organizacija glaudžiai bendradarbiauja su daugeliu tarptautinių partnerių, tarp kurių yra švietimo institutcijos, universitetai, mokslo institutai, kvalifikacijos centrai, nevyriausybinės organizacijos (NVO), pramonės rūmai, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) ir t.t.

 

ECQ turi patirties vedant e-mokymus ir pritaikant įvairius kokybės standartus MVĮ vadovams ir jų darbuotojams.

 

ECQ Ltd. nuo pat organizacijos įsikūrimo pradžios sukūrė ir įgyvendimo arba parėmė projektų įgyvendinimą daugiau nei 150 įmonių ir 13 savivaldybių. ECQ sėkmingai įgyvendino 15 “Mokymosi visą gyvenimą” programos projektus, 3 IEE ir 28 Erasmus+ projektus. Organizacija turi įvairialypės patirties projektų valdymo srityje.

 

Tinklalapis: www.ecq-bg.com