Intelektinis produktas 2: SoftAware atvirieji internetiniai kursaiSoftAware projekto rėmuose bus sukurti trys atvirieji internetiniai kursai:1 kursas: Algoritmų sintezė ir analizėKursas supažindins studentus su problemų sprendimo algoritmais, skirtingų tipų algoritmų analize ir vertinimu bei šiais algoritmais pagrįstų programų sinteze. Kurso tikslas – suprasti pagrindines paieškos algoritmų grupes, maišyti, rūšiuoti, rekursyviai ir apdoroti linijines ir netiesines duomenų struktūras – sąrašus, kaminus, eiles, medžius ir stulpelius.2 kursas: Programinės įrangos projektavimas ir testavimasBeveik pusė darbo vietų programų inžinerijos srityje yra programų sistemų testavimo srityje. Tačiau šios disciplinos dažniausiai nėra įtraukiamos į studijų programas. Taigi tie, kurie mokosi ir ruošiasi programų sistemų testavimui, lengviau įsitrauks į darbo rinką ir sėkmingiau vystys savo karjerą.Šis kursas padės studentams susipažinti su programavimo sistemos gyvavimo ciklo etapų ypatumais – projektavimu, programavimu, testavimu, įdiegimu ir palaikymu. Bus aptarti skirtingų programavimo stilių ypatumai – procedūrinis, loginis ir funkcinis programavimas.3 kursas: Programų sistemų projektų valdymasProgramų sistemų kūrimą galima suskirstyti į dvi dalis: kūrimą ir projektų valdymą. Nors pirmuose dviejuose kursuose daugiausia dėmesio skiriama kūrimo daliai, paskutiniame kurse bus pabrėžiamas programos kūrėjo, taip pat kaip projekto vadovo, kuris atidžiai stebi kūrimo procesą, vaidmuo, rengia ir vykdo įvairius planus, sutvarko reikalingus ir pakankamus išteklius, palaiko bendravimą tarp visų komandos narių, siekdamas išspręsti išlaidų, biudžeto, išteklių, laiko, kokybės ir klientų pasitenkinimo klausimus.Dauguma programinės įrangos produktų yra pritaikyti pagal kliento poreikius. Svarbiausia yra tai, kad pagrindinė technologija keičiasi ir tobulėja taip dažnai ir greitai, kad vieno produkto patirtis gali būti netaikoma kitam. Visi tokie verslo ir aplinkos suvaržymai kelia riziką programinės įrangos kūrime, todėl būtina efektyviai valdyti programų sistemų projektus.Kursas apims šias pagrindines potemes:-Projekto planavimas– Apimties valdymas-Projektų įvertinimas Student Manual for the Online Environment All Levels 1 kursas: Algoritmų sintezė ir analizė by SoftAware Team In Algoritmai FreeGet Enrolled All Levels 2 kursas – Programų projektavimas ir testavimas by SoftAware Team In Programinės įrangos dizainas FreeGet Enrolled All Levels 3 kursas: Programinės įrangos projektų valdymas by SoftAware Team In Programinės įrangos projektų valdymas FreeGet Enrolled

Intelektinis produktas 2: SoftAware atvirieji internetiniai kursai

SoftAware projekto rėmuose bus sukurti trys atvirieji internetiniai kursai:

1 kursas: Algoritmų sintezė ir analizė

Kursas supažindins studentus su problemų sprendimo algoritmais, skirtingų tipų algoritmų analize ir vertinimu bei šiais algoritmais pagrįstų programų sinteze. Kurso tikslas – suprasti pagrindines paieškos algoritmų grupes, maišyti, rūšiuoti, rekursyviai ir apdoroti linijines ir netiesines duomenų struktūras – sąrašus, kaminus, eiles, medžius ir stulpelius.

2 kursas: Programinės įrangos projektavimas ir testavimas

Beveik pusė darbo vietų programų inžinerijos srityje yra programų sistemų testavimo srityje. Tačiau šios disciplinos dažniausiai nėra įtraukiamos į studijų programas. Taigi tie, kurie mokosi ir ruošiasi programų sistemų testavimui, lengviau įsitrauks į darbo rinką ir sėkmingiau vystys savo karjerą.

Šis kursas padės studentams susipažinti su programavimo sistemos gyvavimo ciklo etapų ypatumais – projektavimu, programavimu, testavimu, įdiegimu ir palaikymu. Bus aptarti skirtingų programavimo stilių ypatumai – procedūrinis, loginis ir funkcinis programavimas.

3 kursas: Programų sistemų projektų valdymas

Programų sistemų kūrimą galima suskirstyti į dvi dalis: kūrimą ir projektų valdymą. Nors pirmuose dviejuose kursuose daugiausia dėmesio skiriama kūrimo daliai, paskutiniame kurse bus pabrėžiamas programos kūrėjo, taip pat kaip projekto vadovo, kuris atidžiai stebi kūrimo procesą, vaidmuo, rengia ir vykdo įvairius planus, sutvarko reikalingus ir pakankamus išteklius, palaiko bendravimą tarp visų komandos narių, siekdamas išspręsti išlaidų, biudžeto, išteklių, laiko, kokybės ir klientų pasitenkinimo klausimus.

Dauguma programinės įrangos produktų yra pritaikyti pagal kliento poreikius. Svarbiausia yra tai, kad pagrindinė technologija keičiasi ir tobulėja taip dažnai ir greitai, kad vieno produkto patirtis gali būti netaikoma kitam. Visi tokie verslo ir aplinkos suvaržymai kelia riziką programinės įrangos kūrime, todėl būtina efektyviai valdyti programų sistemų projektus.

Kursas apims šias pagrindines potemes:

-Projekto planavimas

– Apimties valdymas

-Projektų įvertinimas