Projekto apžvalga

Projekto apžvalga

,,SoftAware: Tarptautinis bendradarbiavimas aukštojo mokslo srityje ugdant programų sistemų talentus” yra dviejų metų Erasmus+ strateginės partnerystės projektas aukštojo mokslo srityje (01.10.2019 – 30.09.2021).

Projekto tikslas – sukurti tarpvalstybinę partnerystę su tarptautiniais veikėjais atsakingais už IT specialistų rengimą ir tobulinimą, t. y. aukštojo mokslo, tyrimų centrais, darbdaviais, profesinėmis asociacijomis, socialiniais partneriais, profesinio rengimo ir mokymo centrais bei mažomis ir vidutinėmis įmonėmis (MVĮ), stiprinant programų sistemų talentų ugdymą Europoje.

Vykdant šį projektą numatoma, kad studentai išsiugdys aktualius programų sistemų technologijų įgūdžius ir kompetencijas bei patobulins minkštuosius gebėjimus, kurie padės geriau integruotis verslo pasaulyje, įskaitant sąveiką su bendradarbiais ir klientais.

Akademinis personalas turės galimybę atnaujinti savo mokymo metodus, bet taip pat patikrinti savo žinias ir įgūdžius, atsižvelgiant į verslo pasaulio realijas. Tuo tarpu IT įmonėms bus ypač naudingi geriau parengti studentai, patenkantys į darbo rinką su aktualiomis, IT rinkai reikalingomis kompetencijomis.