Susiję projektai

sCOOL-IT

Pagrindinis tikslas yra sukurti naujovišką IKT iššūkiais grįstą mokymo metodą, kuriuo siekiama padėti pedagogams perduoti žinias, skatinti bendrųjų gebėjimų (skaitmeninių, gamtos mokslų, matematikos ir kt.) ugdymą tarp besimokančiųjų siekiant sustiprinti jų mokymąsi. Konkretūs projekto tikslai yra skatinti vidurinių mokyklų moksleivių skaitmeninius įgūdžius, taikant iššūkiais grįstą skaitmeninio mokymo metodą bendrojo lavinimo mokyklų dalykuose, suteikiant vidurinės mokyklos mokytojams naujovišką IKT iššūkiais paremtą mokymo medžiagą. Praturtinti pedagoginį požiūrį, sudarant prielaidas pedagogams kurti savo novatoriškus iššūkiais pagrįstus mokymo išteklius naudojant IKT.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite: www.Scool-it.eu

BEGIN

BEGIN – tai Europos socialinių inovacijų projektas, kurio tikslas – sukurti išsamią programą, kuri skatintų aukštojo mokslo studentų įgūdžius ir tuo pačiu padėtų sumažinti atotrūkį tarp darbo rinkoje paklausių ir aukštojo mokslo kursų siūlomų įgūdžių. Skatinti karjeros pasirinkimo veiklą ir iniciatyvą įsitraukti į sistemingą ir nuolatinį dialogą aukštojo mokslo institucijoms, darbdaviams ir visoms suinteresuotoms šalims: aukštojo mokslo studentams, bendruomenei, vietos / regionų valdžios institucijoms ir kitoms organizacijoms visoje ES.

Daugiau informacijos apie projektą rasite projekto svetainėje: www.begin-project.eu

 

AutoMa

Pagrindinis AuToMa projekto tikslas buvo sukurti novatorišką mokymo metodą, įskaitant mokymo programas ir atitinkamas priemones automatizavimo, technologijų perdavimo ir vadybos praktikos, skirtos mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) augimui, geresnio įsidarbinimo galimybių ir verslumo skatinimo srityse. Projekte dalyvavo: būsimi verslininkai ir studentai, norintys plėtoti verslą gamybos sektoriuje; verslininkai ir MVĮ darbuotojai, norintys kelti kvalifikaciją ar perkvalifikuoti, taip pat bedarbiai, norintys įgyti pradinių kompetencijų; universitetai, tyrimų centrai ir profesinio lavinimo mokytojai, norintys patobulinti ar atnaujinti savo mokymosi programas.

„AuToMa“ projektas sprendžia žemos ir nenuoseklios MVĮ dirbančių studentų ir darbuotojų kvalifikacijos problemą, kalbant apie automatikos sistemas ir naujas technologijas, taikant inovatyvų atvirą ir internetinį mokymo metodą, įskaitant dvi novatoriškas mokymo programas ir atitinkamas priemones pramoninės automatikos ir vadybos praktikos srityje.

Daugiau informacijos apie projektą rasite projekto svetainėje: http://www.automa-project.eu

ARIALE

Pagrindinis ARIALE projekto tikslas buvo perduoti AutoMatic projekto rezultatus ir pritaikyti juos naujoms šalims atsižvelgiant į sociokultūrinius aspektus.
Be to, papildomu projekto tikslu taip pat buvo numatyti ekonomiškai efektyvią, visapusišką mokymo sistemą MVĮ, apimančią platų automatizuoto ir robotizuoto suvirinimo elementų žinių apie automatizavimą ir robotizavimą spektrą. Parengtą mokymo sistemą sudarė e-mokymosi sprendimas, mokymosi metodika, medžiaga ir instrukcijos, susijusios su pasirengimu ir mokymu.
Šiuo projektu buvo siekiama perkelti ir toliau plėtoti novatoriškus AutoMatic projekto rezultatus ir įgyvendinti juos e-mokymosi sprendimuose naujoms Europos šalims ir naujiems pramonės sektoriams.

Daugiau informacijos apie projektą rasite projekto svetainėje: http://ariale.eu/

DISCOVER

DISCOVER projekto tikslas buvo sukurti mokymo išteklius gamtos mokslų ugdyme vidurinės mokyklos lygmeniu. Juo siekiama skatinti vidurinio išsilavinimo mokyklų ir universitetų bendradarbiavimą teikiant išteklius, kuriuos galima panaudoti ar pertvarkyti įgyvendinant mokslo veiklą. DISCOVER didžiausias dėmesys buvo skiriamas robotikos, mechatronikos, fizinio skaičiavimo sritims ir sinerginiui meno ir mokslo deriniui.

Projekto rezultatai buvo naudingi vidurinio ugdymo mokytojams (mokytojams, neformaliojo mokymosi programų dėstytojams), vidurinio ugdymo mokiniams, universitetams ir mokslinių tyrimų organizacijoms, siekiantiems sustiprinti jų įtaką įgūdžių ugdymui regioniniu lygmeniu. Edukatoriai ir besimokantieji gali tiesiogiai panaudoti sukurtus išteklius organizuodami savo mokymus arba juos modifikuodami ir pertvarkydami, kad atitiktų konkrečius jų mokymo poreikius.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite: https://discover-project.eu/en