TIKSLINĖS GRUPĖS

TIKSLINĖS GRUPĖS

 

SoftAware projektas yra skirtas:

Aukštojo mokslo studentai iš partnerių universitetų fakultetų Europoje

Aukštojo mokslo dėstytojai ir kitas akademinis personalas

Suinteresuotosios šalys, atsakingos už IT specialistų tobulinimą, t.y. darbdaviai, profesinės asociacijos, socialiniai partneriai, profesinio mokymo teikėjai, aukštojo mokslo įstaigos, mokslinių tyrimų centrai, reguliavimo institucijos ir vietos / regioninės / nacionalinės valdžios institucijos.