Tikslai

Tikslai

 

SoftAware siekia šių tikslų:

Teikti aktualią programų sistemų inžinerijos mokymo turinį (pertvarkant) aukštojo mokslo programas keliose ES šalyse, sistemingai konsultuojantis su įvairiomis suinteresuotųjų šalių grupėmis ir pasitelkiant IT sektoriaus įmonių ekspertus, kurie padės rengti mokomąją medžiagą.

Stiprinti nuolatinį pramonės ir švietimo dialogą ir glaudesnį bendradarbiavimą, siekiant skatinti abipusį supratimą apie skaitmeninių įgūdžių poreikius ir stiprinti praktinius švietimo aspektus;

Skatinti mokymąsi aukštosose mokyklose, sudarant galimybes atlikti praktiką ar įgyti praktinės darbo patirties kitais mokymosi būdais realioje IT verslo aplinkoje.

Stiprinti aukštojo mokslo studentų įgūdžius, siekiant skatinti profesinės karjeros pagerinimą;