Научен и технологичен парк Каунас (Литва)

Научен и технологичен парк Каунас (Литва)

Научен и технологичен парк Каунас е публична институция, създадена през 1998 г. с намерението на повиши ефикасността на изследователската и развойна дейност на Технологичния университет Каунас и региона на Каунас. Днес Научен и технологичен парк Каунас е най-големият партньор за научно и бизнес сътрудничество в балтийските страни. Това е единственият научен парк в Литва с бизнес инкубатор и технологичен демонстрационен център.

Научен и технологичен парк Каунас е опитен и квалифициран партньор на над 50 научни институции и бизнес асоциации от 23 държави. Той изпълнява следните роли: асистент в електронно обучение на иновативни МСП, медиатор в 500 бизнес партньорства, автор на регионална стратегия за иновации, фасилитатор на новосъздадени бизнеси, посредник между различни дейности при създаване на иновативно пространство, както и национален координатор по европейски проект за териториални данни и др.

Научен и технологичен парк Каунас има за цел да повиши конкурентоспособността на технологичните бизнеси по света, като предоставя висококачествени услуги в подкрепа на иновации, използва ефикасно ресурсите на иновационната екосистема, развива общност от иновативни бизнеси и стимулира иновационната култура в региона на Каунас. Научен и технологичен парк Каунас е компонент от латвийската екосистема на иновации и като такава организация полага усилия да задоволи настоящите нужди на бизнеса, които са силно зависими от предоставянето на адекватно образование.

Уебсайт: www.kaunomtp.lt