Европейска асоциация на студентите от електроинженерни науки (Нидерландия)

Европейска асоциация на студентите от електроинженерни науки (Нидерландия)

Асоциацията на студентите по електроинженерни науки в Европа (EESTEC) е нетърговска аполитическа и неправителствена организация за студенти по електроинженерство и компютърни науки в университети, институти и училища в Европа, които предоставят инженерна степен. EESTEC е основана през 1986 г. в Хага, Нидерландия.

Визията на EESTEC е да свързва и обединява студенти по електроинженерство и компютърни науки и да подкрепя тяхното професионално, академично и лично израстване. Чрез изграждане на силна мрежа студентите в цяла Европа могат да достигнат пълния си потенциал. Организацията промотира и развива международни контакти и обмен на идеи между студентите.

В момента EESTEC има присъствие в 25 държави и 52 университета в цяла Европа с над 5 000 членове. Косвено EESTEC оказва влияние на студентите във всички факултети, където присъства, и по този начин има пряк достъп до навременна обратна връзка, което позволява повторяем подход за развитие, който ще се приложи в настоящия проект.

Уебсайт: www.eestec.net