Πνευματικό Παραδοτέο 1: Πρόγραμμα σπουδών πτυχίου Bachelor στις Τεχνολογίες Λογισμικού

Πνευματικό Παραδοτέο 1: Πρόγραμμα σπουδών πτυχίου Bachelor στις Τεχνολογίες Λογισμικού

Ο γρήγορος ρυθμός με τον οποίο αναπτύσσεται η βιομηχανία ΤΠΕ διαμορφώνει την ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού σε μια ολοένα και πιο περίπλοκη και προκλητική προσπάθεια. Μια αναπόφευκτη συνέπεια είναι ότι συχνά τα ιδρύματα, που παρέχουν εκπαίδευση στη μηχανική λογισμικού, δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τη βιομηχανία και να καταλήξουν να διδάσκουν ξεπερασμένες πρακτικές και τεχνολογίες. Το πρόβλημα πηγαίνει τόσο μακριά που μερικές φορές οι φοιτητές που εισέρχονται στη βιομηχανία  αναγκάζονται να ξεμάθουν μεθόδους εργασίας που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια της τυπικής τους εκπαίδευσης. Προκειμένου οι απόφοιτοι μηχανικής λογισμικού να εφοδιαστούν με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τη βιομηχανία, θα αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα σπουδών για πτυχίο Bachelor στις Τεχνολογίες Λογισμικού που θα ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας και την τεχνολογία αιχμής.  Επιπλέον για να παραμείνει επικαιροποιημένο το συγκεκριμένο παραδοτέο μετά την ολοκλήρωσή του και καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης του προγράμματος σπουδών, θα δοθεί προτεραιότητα στην προσαρμογή των ακόλουθων 3 προσεγγίσεων:

-Μάθηση βάσει πρόβληματος (Problem-based learning): οι φοιτητές θα ενθαρρυνθούν όχι μόνο να αποκτήσουν, αλλά και να εφαρμόσουν γνώσεις. Η προσέγγιση θα είναι αντίθετη με παραδοσιακή διδακτική μέθοδο διδασκαλίας και θα αυξήσει αισθητά την πρακτική κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, αποκτώντας τις απαραίτητες δεξιότητες για την εφαρμογή των εννοιών μηχανικής λογισμικού σε πιθανά σενάρια και περιπτώσεις.

-Μάθηση βάσει έργων (Project-based learning): οι φοιτητές θα ενθαρρυνθούν να γίνουν ανεξάρτητοι εκπαιδευόμενοι, δίνοντάς τους δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τις μεταβαλλόμενες τεχνολογίες και διδάσκοντας τους πώς να εφαρμόζουν αυτές τις δεξιότητες στον πραγματικό κόσμο.

-Επαναληπτική ανάπτυξη (Iterative development): επαναλαμβανόμενοι κύκλοι (επαναληπτικοί) θα εφαρμόζονται σε μικρότερες μερίδες επιτρόποντας τη συλλογή των διδαγμάτων που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ξεκινώντας από το πρώτο στάδιο.

Κάντε κλικ παρακάτω για να κατεβάσετε το πρόγραμμα σπουδών Bachelor στις Τεχνολογίες Λογισμικού:

Αγγλικά – Λήψη

Βουλγάρικα – Λήψη

Ελληνικά – Λήψη

Πορτογαλικά – Λήψη

Λιθουανικά – Λήψη