ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: Soft Skills Toolkit για λέκτορες ανώτατης εκπαίδευσης στις Επιστήμες Υπολογιστών

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: SOFTAWARE SOFT SKILLS TOOLKIT ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤEΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜIΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Υπάρχει αυξημένη ζήτηση για δεξιότητες STEM για την οικοδόμηση νέου τεχνολογικού οικοσυστήματος. Μια αναδυόμενη θεμελιώδης αλλαγή στη φύση της εργασίας είναι η συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και μηχανών στη λήψη αποφάσεων. Έτσι τα μοναδικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά – συναισθηματική νοημοσύνη, δημιουργικότητα, πειθώ, καινοτομία – γίνονται πιο πολύτιμα. (Πηγή: Εργατικό δυναμικό του μέλλοντος – Οι ανταγωνιστικές δυνάμεις που διαμορφώνουν το 2030, (2018 PwC δημοσίευση).

Η ζήτηση δεξιοτήτων STEM αναμένεται να αυξηθεί βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Ενώ ο αριθμός των σπουδαστών STEM και των αποφοίτων αυξάνεται, πολλοί εργοδότες αναφέρουν ότι δεν είναι «έτοιμοι για εργασία» και δεν διαθέτουν τις «σωστές» δεξιότητες, ιδίως στις soft ή οριζόντιες δεξιότητες.

Η σημασία των Soft Skills στον τομέα της τεχνολογίας υποστηρίζεται περαιτέρω από μια μελέτη της Google, που ονομάζεται Project Aριστώς (2017), και επικεντρώνεται στη δυναμική της ομάδας. Οι αναλυτές της μελέτης διαπίστωσαν ότι οι καλύτερες ιδέες της εταιρείας δεν προέρχονταν από τις ομάδες με τους καλύτερους επιστήμονες, αλλά από τις ομάδες που επιδεικνύουν τις μεγαλύτερες Soft Skills, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας, της γενναιοδωρίας, της περιέργειας προς τις ιδέες των άλλων μελών της ομάδας, της ενσυναίσθησης και της συναισθηματικής νοημοσύνης. Το πιο ενδιαφέρον εύρημα ήταν επίσης το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό μιας παραγωγικής ομάδας: η συναισθηματική ασφάλεια. Οι ομάδες που παρήγαγαν το καλύτερο έργο δημιούργησαν ένα περιβάλλον όπου κάθε μέλος ένιωθε ικανό να μιλήσει, να μοιραστεί ιδέες και να κάνει λάθη χωρίς φόβο σκληρής κριτικής ή εκφοβισμού.

Θα συνθέσει 3 κύρια τμήματα:

1) Μάθημα Ηλεκτρονικής Μάθησης

2) Πρακτικά Εργαλεία

3) Μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της βελτίωσης των Soft Skills

Κάντε κλικ στο πιο κάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την SoftAware Soft Skills Toolkit για καθηγητές πανεπιστημίου στις επιστήμες υπολογιστών:

Αγγλικά
ΙΟ3 Soft Skills Toolkit (English)
Βουλγαρικά
ΙΟ3 Soft Skills Toolkit (Bulgarian)
Ελληνικά
ΙΟ3 Soft Skills Toolkit (Greek)
Πορτογαλικά
ΙΟ3 Soft Skills Toolkit (Portuguese)
Λιθουανικά
ΙΟ3 Soft Skills Toolkit (Lithuanian)