Τεχνικό Πανεπιστήμιο Σόφιας (Βουλγαρία)

Τεχνικό Πανεπιστήμιο Σόφιας (Βουλγαρία)

Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας (TUS) είναι κρατικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ιδρύθηκε το 1945. Είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό και επιστημονικό συγκρότημα στη Βουλγαρία στον τομέα της τεχνικής και εφαρμοσμένης επιστήμης και παρέχει τον μεγαλύτερο αριθμό τεχνικών ειδικοτήτων σε εθνικό επίπεδο. Ως το πρώτο και μεγαλύτερο πολυτεχνικό κέντρο, το οποίο υποστήριξε την ίδρυση των περισσότερων από τα ανώτερα τεχνικά κολέγια της χώρας, θέτει τα εκπαιδευτικά πρότυπα και τις εθνικές προτεραιότητες για την ανάπτυξη της μηχανικής εκπαίδευσης και επιστήμης.

 

Σε όλη την ιστορία του, το πανεπιστήμιο έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 80.000 μηχανικούς, οικονομολόγους και μαθηματικούς. Σήμερα περισσότεροι από 10.000 Βούλγαροι και σχεδόν 1.000 ξένοι φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στα ακόλουθα πτυχία: ” Professional Bachelor “, “Bachelor”, “Master” και “PhD”. Ο συνολικός αριθμός των καθηγητών και των ερευνητών υπερβαίνει τα 1.000 άτομα, εκ των οποίων πάνω από 400 είναι εντός του πανεπιστημίου.

 

Αποστολή του πανεπιστημίου, για περισσότερα από 70 χρόνια, είναι να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο εκπαιδευτικό χώρο με συγκρίσιμη και ανταγωνιστική ποιότητα της τεχνικής εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας. Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Σόφιας έχει καθιερωθεί ως περιφερειακός ηγέτης στην εκπαίδευση και την έρευνα στον τομέα της μηχανικής, της τεχνικής, της φυσικής και της μαθηματικής, των επιχειρήσεων, των δημιουργικών και εφαρμοσμένων επιστημών.

 

Ιστοχώρος: www.tu-sofia.bg