Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Λεϊρίας (IPLeiria)

 

Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Λεϊρίας (IPLeiria)

Το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Λεϊρίας (IPLeiria) είναι ένα δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1980 και βρίσκεται στην περιοχή της Λεϊρίας δυτικά της Πορτογαλίας ανάμεσα σε άλλα σχολεία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικών μονάδων που βρίσκονται στη Λεϊρία, Caldas da Rainha, Peniche, Marinha Grande και Torres Verdras.

 

Το IPLeiria λειτουργεί στην υπηρεσία της κοινωνίας και είναι δεσμευμένο στην παραγωγή και διάδοση της γνώσης, τη δημιουργία, τη μετάδοση και τη διάδοση του πολιτισμού, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των καλών τεχνών, της εφαρμοσμένης έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης. Το ίδρυμα επικεντρώνει τις δραστηριότητές του αποκλειστικά στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα, την παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα και την επέκταση της συνεργασίας σε εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και τεχνικούς τομείς.

 

Ως ένα καινοτόμο και επιχειρηματικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ένα δυναμικό και ισχυρό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, το IPLeiria είναι έντονα προσανατολισμένο στην οικονομία και στην κοινωνία.

 

Το IPLeiria διαθέτει επίσης μια μονάδα κατάρτισης, έρευνας και ανάπτυξης με την ονομασία Μονάδα Εξ Αποστάσεως Μάθησης (UED), η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών διδασκαλίας, μάθησης και ανταλλαγής γνώσεων, με την υποστήριξη της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών για την υλοποίηση και το συντονισμό όλων των έργων ηλεκτρονικής μάθησης και την προώθηση του Σχεδιασμού και Καινοτομίας.

 

Ιστοχώρος: www.ipleiria.pt