Πνευματικό Παραδοτέο 2: SoftΑware Ανοικτά Διαδικτυακά ΜαθήματαΣτο πλαίσιο του έργου SoftAware θα αναπτυχθούν τρία ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα του διεθνούς προγράμματος σπουδών:Μάθημα 1: Σύνθεση και Ανάλυση ΑλγορίθμωνΤο μάθημα θα εξοικειώσει τους μαθητές στους αλγόριθμους για την επίλυση προβλημάτων, την ανάλυση και την αξιολόγηση των διαφόρων τύπων αλγορίθμων και τη σύνθεση των προγραμμάτων που βασίζονται σε αυτούς τους αλγορίθμους. Κατανόηση βασικών ομάδων αλγορίθμων αναζήτησης, κατακερματισμού, ταξινόμησης, αναδρομικών και επεξεργασίας γραμμικών και μη γραμμικών δομών δεδομένων – λιστών, στοιβών, ουρών, δέντρων και στηλών.Μάθημα 2: Σχεδιασμός και Δοκιμή ΛογισμικούΣχεδόν οι μισές θέσεις εργασίας στον τομέα του λογισμικού είναι στον τομέα των δοκιμών λογισμικού. Ωστόσο, δεν υπάρχει σχεδόν καμία εκπαίδευση σχετικά με τη δοκιμή λογισμικού για τους φοιτητές στο πρόγραμμα σπουδών τους. Ως εκ τούτου, εκείνοι που εκπαιδεύονται και προετοιμάζονται σε δοκιμές λογισμικού θα είναι σε καλύτερη θέση για να αδράξουν αυτές τις θέσεις εργασίας και να αναπτύξουν τη σταδιοδρομία τους σε αυτόν τον τομέα. Αυτό το μάθημα δοκιμών λογισμικού θα σας εκπαιδεύσει επίσημα στις δοκιμές λογισμικού.Το μάθημα αυτό θα βοηθήσει τους φοιτητές να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες των σταδίων του κύκλου ζωής ενός συστήματος προγραμματισμού – σχεδιασμό, προγραμματισμό, δοκιμή και εγκατάσταση, συντήρηση και συνοδεία. Θα συζητηθούν οι ιδιαιτερότητες των διαφορετικών μορφών προγραμματισμού – διαδικαστικός, λογικός και λειτουργικός προγραμματισμός.Μάθημα 3: Διαχείριση Έργων ΛογισμικούΗ ανάπτυξη λογισμικού μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη: δημιουργία και διαχείριση του έργου. Ενώ τα πρώτα 2 μαθήματα επικεντρώνονται κυρίως στο κομμάτι της ανάπτυξης, το τελευταίο μάθημα θα τονίσει το ρόλο του προγραμματιστή λογισμικού, επίσης, ως διαχειριστής έργου που παρακολουθεί στενά τη διαδικασία ανάπτυξης, προετοιμάζει και εκτελεί διάφορα σχέδια, οργανώνει τους απαραίτητους και επαρκείς πόρους, διατηρεί την επικοινωνία μεταξύ όλων των μελών της ομάδας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα του κόστους, του προϋπολογισμού, των πόρων, του χρόνου, της ποιότητας και της ικανοποίησης των πελατών.Τα περισσότερα προϊόντα λογισμικού είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Το πιο σημαντικό είναι ότι η υποκείμενη τεχνολογία αλλάζει και εξελίσσεται τόσο συχνά και γρήγορα που η εμπειρία ενός προϊόντος μπορεί να μην εφαρμοστεί στο άλλο. Όλοι αυτοί οι επιχειρηματικοί και περιβαλλοντικοί περιορισμοί θέτουν τον κίνδυνο στην ανάπτυξη λογισμικού ως εκ τούτου είναι σημαντικό να διαχειρίζονται τα έργα λογισμικού αποτελεσματικά.Το μάθημα θα καλύπτει τα ακόλουθα κύρια υπο-θέματα:-Σχεδιασμός Έργου-Διαχείριση Πεδίου-Εκτίμηση Έργου   Εγχειρίδιο μαθητή για το διαδικτυακό περιβάλλον All Levels Μάθημα 1: Σύνθεση και ανάλυση αλγορίθμων by SoftAware Team In Αλγόριθμοι FreeGet Enrolled All Levels Μάθημα 2 – Σχεδιασμός και Δοκιμή Λογισμικού by SoftAware Team In Σχεδιασμός Λογισμικού FreeGet Enrolled All Levels Μάθημα 3 – Διαχείριση Έργου λογισμικού by SoftAware Team In Διαχείριση Έργων Λογισμικού FreeGet Enrolled

Πνευματικό Παραδοτέο 2: SoftΑware Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα

Στο πλαίσιο του έργου SoftAware θα αναπτυχθούν τρία ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα του διεθνούς προγράμματος σπουδών:

Μάθημα 1: Σύνθεση και Ανάλυση Αλγορίθμων

Το μάθημα θα εξοικειώσει τους μαθητές στους αλγόριθμους για την επίλυση προβλημάτων, την ανάλυση και την αξιολόγηση των διαφόρων τύπων αλγορίθμων και τη σύνθεση των προγραμμάτων που βασίζονται σε αυτούς τους αλγορίθμους. Κατανόηση βασικών ομάδων αλγορίθμων αναζήτησης, κατακερματισμού, ταξινόμησης, αναδρομικών και επεξεργασίας γραμμικών και μη γραμμικών δομών δεδομένων – λιστών, στοιβών, ουρών, δέντρων και στηλών.

Μάθημα 2: Σχεδιασμός και Δοκιμή Λογισμικού

Σχεδόν οι μισές θέσεις εργασίας στον τομέα του λογισμικού είναι στον τομέα των δοκιμών λογισμικού. Ωστόσο, δεν υπάρχει σχεδόν καμία εκπαίδευση σχετικά με τη δοκιμή λογισμικού για τους φοιτητές στο πρόγραμμα σπουδών τους. Ως εκ τούτου, εκείνοι που εκπαιδεύονται και προετοιμάζονται σε δοκιμές λογισμικού θα είναι σε καλύτερη θέση για να αδράξουν αυτές τις θέσεις εργασίας και να αναπτύξουν τη σταδιοδρομία τους σε αυτόν τον τομέα. Αυτό το μάθημα δοκιμών λογισμικού θα σας εκπαιδεύσει επίσημα στις δοκιμές λογισμικού.

Το μάθημα αυτό θα βοηθήσει τους φοιτητές να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες των σταδίων του κύκλου ζωής ενός συστήματος προγραμματισμού – σχεδιασμό, προγραμματισμό, δοκιμή και εγκατάσταση, συντήρηση και συνοδεία. Θα συζητηθούν οι ιδιαιτερότητες των διαφορετικών μορφών προγραμματισμού – διαδικαστικός, λογικός και λειτουργικός προγραμματισμός.

Μάθημα 3: Διαχείριση Έργων Λογισμικού

Η ανάπτυξη λογισμικού μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη: δημιουργία και διαχείριση του έργου. Ενώ τα πρώτα 2 μαθήματα επικεντρώνονται κυρίως στο κομμάτι της ανάπτυξης, το τελευταίο μάθημα θα τονίσει το ρόλο του προγραμματιστή λογισμικού, επίσης, ως διαχειριστής έργου που παρακολουθεί στενά τη διαδικασία ανάπτυξης, προετοιμάζει και εκτελεί διάφορα σχέδια, οργανώνει τους απαραίτητους και επαρκείς πόρους, διατηρεί την επικοινωνία μεταξύ όλων των μελών της ομάδας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα του κόστους, του προϋπολογισμού, των πόρων, του χρόνου, της ποιότητας και της ικανοποίησης των πελατών.

Τα περισσότερα προϊόντα λογισμικού είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Το πιο σημαντικό είναι ότι η υποκείμενη τεχνολογία αλλάζει και εξελίσσεται τόσο συχνά και γρήγορα που η εμπειρία ενός προϊόντος μπορεί να μην εφαρμοστεί στο άλλο. Όλοι αυτοί οι επιχειρηματικοί και περιβαλλοντικοί περιορισμοί θέτουν τον κίνδυνο στην ανάπτυξη λογισμικού ως εκ τούτου είναι σημαντικό να διαχειρίζονται τα έργα λογισμικού αποτελεσματικά.

Το μάθημα θα καλύπτει τα ακόλουθα κύρια υπο-θέματα:

-Σχεδιασμός Έργου

-Διαχείριση Πεδίου

-Εκτίμηση Έργου