Νέα

Νέα

Ενημερωτικό Δελτίο Νο. 1

Το πρόγραμμα Erasmus+ SoftAware (Διεθνής συνεργασία στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη ταλέντων λογισμικού) ξεκίνησε επίσημα τον Οκτώβριο του 2019. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, μια κοινοπραξία από επτά εταίρους, εργάζεται για τη δημιουργία μιας διακρατικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των σημαντικότερων παραγόντων που είναι υπεύθυνοι για την ενίσχυση των επαγγελματιών πληροφορικής, δηλαδή των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των ερευνητικών κέντρων, των εργοδοτών, των επαγγελματικών ενώσεων, των κοινωνικών εταίρων, των παρόχων ΕΕΚ και των ΜΜΕ για την προώθηση της ανάπτυξης ταλέντων λογισμικού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα ενημερωτικά δελτία του έργου θα σας ενημερώσουν για τη διαδικασία του έργου, τα αποτελέσματα και τις εκδηλώσεις σε τακτική βάση.

Απολαύστε την ανάγνωση!

Κάντε κλικ εδώ για:

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ SOFTAWARE!

 

Ενημερωτικό Δελτίο Νο. 2

Ενώ το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου επικεντρώθηκε στη γενική εισαγωγή του έργου και της κοινοπραξίας, το δεύτερο Ενημερωτικό Δελτίο είναι αφιερωμένο στην υλοποίηση των πνευματικών παραδοτέων του έργου.
Στόχος αυτού του ενημερωτικού δελτίου είναι να δώσει μια επισκόπηση της ανάπτυξης ενός προγράμματος σπουδών της μηχανικής λογισμικού, τα ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα και τη εμπλοκή των διαδραστικών εργαλείων μάθησης στη διδασκαλία και τις διαδικασίες μάθησης.

Απολαύστε την ανάγνωση!

Κάντε κλικ εδώ για:

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SOFTAWARE!