Ευρωπαϊκή Ένωση Φοιττητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Ολλανδία)

Ευρωπαϊκή Ένωση Φοιττητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Ολλανδία)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (EESTEC) είναι μια μη-κερδοσκοπική, μη-πολιτική και μη-κυβερνητική φοιτητική οργάνωση για φοιτητές του τομέα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών (EECS) σε πανεπιστήμια, ινστιτούτα και τεχνολογικές σχολές στην Ευρώπη που απονέμουν πτυχία μηχανικής. Η EESTEC ιδρύθηκε το 1986 στη Χάγη της Ολλανδίας.

 

Το όραμα της EESTEC είναι να συνδέσει και να ενώσει τους φοιτητές ηλεκτρολόγων μηχανικών και πληροφορικής σε όλη την Ευρώπη και να τους υποστηρίξει στην επαγγελματική, ακαδημαϊκή και προσωπική τους ανάπτυξη. Με τη δημιουργία ενός δυνατού και ισχυρού δικτύου, οι φοιτητές σε όλη την Ευρώπη έχουν την δύναμη να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Ο οργανισμός προωθεί και αναπτύσσει διεθνείς επαφές και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των φοιτητών της EECS.

 

Επί του παρόντος, η EESTEC είναι παρούσα σε 25 χώρες και 52 πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη με περισσότερα από 5000 μέλη. Έμμεσα, η EESTEC επηρεάζει φοιτητές σε όλες τις σχολές στις οποίες είναι παρούσα και, ως εκ τούτου, έχει άμεση πρόσβαση στην άμεση ανατροφοδότηση από την ομάδα στόχου του έργου, η οποία θα επιτρέψει την εφαρμογή της επαναληπτικής αναπτυξιακής προσέγγισης, που προορίζεται να εφαρμοστεί στο υφιστάμενο έργο.

 

Ιστοχώρος: www.eestec.net