Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κάουνας (Λιθουανία)

Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κάουνας (Λιθουανία)

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κάουνας (Kaunas STP) είναι ένα δημόσιο ινστιτούτο που ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κάουνας και στην περιοχή Κάουνας. Σήμερα το Πάρκο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Κάουνας είναι ο μεγαλύτερος εταίρος της επιστημονικής και επιχειρηματικής συνεργασίας στη χώρα της Βαλτικής. Είναι το μοναδικό Επιστημονικό Πάρκο στη Λιθουανία με εγκαταστάσεις επώασης επιχειρήσεων και με δικό του Κέντρο Επίδειξης Τεχνολογίας.

 

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κάουνας είναι ένας έμπειρος και εξειδικευμένος συνεργάτης σε περισσότερα από 50 επιστημονικά ιδρύματα και επιχειρηματικούς συλλόγους από 23 χώρες. Έχουν επιτελέσει τους ακόλουθους ρόλους: βοηθός στην Ηλεκτρονική Μάθηση σε καινοτόμες ΜΜΕ, διαμεσολαβητής 500 Επιχειρηματικών Συνεργασιών, συντάκτης της Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας, διαμεσολαβητής νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων, σύνδεσμος δραστηριοτήτων διαφορετικής γενιάς στην Καινοτόμο Δημιουργία Χώρου και Εθνικός Συντονιστής του ευρωπαϊκού έργου Χωρικών Δεδομένων και πολλά άλλα.

 

Το Kaunas STP στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τεχνολογικών επιχειρήσεων παγκοσμίως, παρέχοντας τις υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομίας υψηλού επιπέδου, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τους πόρους του οικοσυστήματος καινοτομίας, αναπτύσσοντας την κοινότητα καινοτόμων επιχειρήσεων και προωθώντας την κουλτούρα καινοτομίας στην περιοχή του Κάουνας. Το Kaunas STP αποτελεί συστατικό στοιχείο του οικοσυστήματος καινοτομίας της Λιθουανίας και, ως εκ τούτου, καταβάλλει προσπάθειες για την κάλυψη των σημερινών αναγκών των επιχειρήσεων που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την παροχή επαρκούς εκπαίδευσης.

 

Ιστοχώρος: www.kaunomtp.lt