Διασυνδεδεμένα Έργα

sCOOL-IT

Κύριος στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η δημιουργία μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης βασισμένης στην ψηφιακή τεχνολογία με στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη διαδικασία μεταφοράς γνώσεων, την προώθηση της ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων (ψηφιακών, επιστημών, μαθηματικών κ.λπ.) μεταξύ των μαθητών τους όσον αφορά την ενίσχυση των επιδόσεών τους στους τομείς αυτούς και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους. Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι η προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών γυμνασίου μέσω της εφαρμογής της προσέγγισης της ψηφιακής κατάρτισης που βασίζεται σε γενικά σχολικά μαθήματα, εξοπλίζοντας τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για να εμπλουτίσουν την παιδαγωγική τους προσέγγιση, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τους εκπαιδευτικούς έτσι ώστε να δημιουργήσουν δικούς τους καινοτόμους εκπαιδευτικούς πόρους με βάση της χρήσης των ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: www.Scool-it.eu

BEGIN

Το BEGIN είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα κοινωνικής καινοτομίας που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που θα ενισχύσει τις μη τεχνικές δεξιότητες των φοιτητών ΑΕΙ και, ταυτόχρονα, να συμβάλει στη μείωση του χάσματος μεταξύ των δεξιοτήτων που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας και των δεξιοτήτων που προσφέρονται από τα μαθήματα των ΑΕΙ, προωθώντας ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων εξερεύνησης της σταδιοδρομίας και μια πρωτοβουλία για τη συμμετοχή σε συστηματικό και μόνιμο διάλογο με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εργοδότες και όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς: φοιτητές, κοινότητα, τοπικές/περιφερειακές αρχές και άλλες οργανισμοί σε ολόκληρη την ΕΕ.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο στην ιστοσελίδα του έργου: www.begin-project.eu

AutoMa

Ο γενικός στόχος του έργου AuToMa ήταν η ανάπτυξη μιας καινοτόμου προσέγγισης κατάρτισης που να περιλαμβάνει προγράμματα σπουδών με τα αντίστοιχα εργαλεία στους τομείς της αυτοματοποίησης, της μεταφοράς τεχνολογίας και πρακτικών διοίκησης για την ανάπτυξη των ΜΜΕ, την καλύτερη απασχολησιμότητα και την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Οι ομάδες-στόχοι του σχεδίου ήταν: μελλοντικοί επιχειρηματίες και φοιτητές που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρήσεις στον μεταποιητικό τομέα· επιχειρηματίες και εργαζόμενοι ΜΜΕ που επιθυμούν να βελτιώσουν τα προσόντα τους ή να επαναπιστοποιηθούν, καθώς και άνεργοι που επιθυμούν να αποκτήσουν αρχικές ικανότητες· Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εκπαιδευτές ΕΕΚ που θέλουν να βελτιώσουν ή να ενημερώσουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα.

 

Το έργο AuToMa αντιμετωπίζει το πρόβλημα των χαμηλών και παράλογων προσόντων των φοιτητών και του προσωπικού που απασχολούνται σε ΜΜΕ όσον αφορά τα συστήματα αυτοματισμού και τις νέες τεχνολογίες μέσω μιας καινοτόμου προσέγγισης ανοικτής και διαδικτυακής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων δύο καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών και αντίστοιχων εργαλείων στον τομέα της βιομηχανικής αυτοματοποίησης και των πρακτικών διοίκησης.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο στην ιστοσελίδα του έργου: http://www.automa-project.eu

ARIALE

Κύριος στόχος του σχεδίου ARIALE ήταν η μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου AutoMatic και η προσαρμογή τους σε νέες χώρες όσον αφορά τις κοινωνικοπολιτιστικές πτυχές.

Επιπλέον, ένας πρόσθετος στόχος του σχεδίου ήταν επίσης η παροχή ενός οικονομικά αποδοτικού και ολοκληρωμένου συστήματος κατάρτισης για τις ΜΜΕ, το οποίο θα καλύπτει ευρύ φάσμα γνώσεων όσον αφορά την αυτοματοποίηση και τη ρομποτική με στοιχεία αυτοματοποιημένης/ρομποτικής συγκόλλησης. Το αναπτυγμένο εκπαιδευτικό σύστημα περιλάμβανε μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, μεθοδολογία μάθησης, υλικό και οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία και την παροχή εκπαίδευσης.

Το έργο αυτό αποσκοπούσε στη μεταφορά και την περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων αποτελεσμάτων του έργου AutoMatic και την υλοποίησή τους σε λύση ηλεκτρονικής μάθησης για νέες ευρωπαϊκές χώρες και νέους βιομηχανικούς τομείς.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο στην ιστοσελίδα του έργου: http://ariale.eu/

DISCOVER

Στόχος του προγράμματος DISCOVER ήταν η ανάπτυξη διδακτικών πόρων για εξωσχολικές επιστημονικές σπουδές σε επίπεδο γυμνασίου. Επιδίωξη του ήταν η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των πανεπιστημίων, παρέχοντας πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναμειχθούν στην υλοποίηση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίηση της επιστήμης. Το DISCOVER επικεντρώθηκε στους τομείς της Ρομποτικής, της Μηχανοτρονικής, του Εμπράγματος Προγραμματισμου και του συνεργικού συνδυασμού τέχνης και επιστήμης.

Τα αποτελέσματα του έργου ήταν χρήσιμα για εκπαιδευτικούς σε επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές σε προγράμματα μη τυπικής μάθησης), μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και φοιτητές πανεπιστήμιων και ερευνητικούς οργανισμούς που επιδιώκουν να ενισχύσουν τον αντίκτυπό τους στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο. Οι χρήστες είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τους αναπτυγμένους πόρους άμεσα για να οργανώσουν την εκπαίδευσή τους ή για να τους τροποποιήσουν και να τους επανασχεδιάσουν για να ταιριάξουν τις ιδιαίτερες ανάγκες εκπαίδευσής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: https://discover-project.eu/en