Проект TABASCO – Целенасочен подход срещу тормоза в училищата чрез организиране и провеждане на кампании

“TABASCO – A Targeted Anti‐Bully Approach in Schools by Campaigning and Organising” 

Проект номер: 2020-1-NL01-KA226-SCH-083054

Проект TABASCO има за цел:

+ да информира и обучава децата (9-19 години), учителите и родителите как да използват интернет отговорно и как взаимодействието онлайн може да бъде безопасно и справедливо;

+ да предостави практически инструменти за обучение по съзнателно и предпазливо използване на социалните медии, за предотвратяване на рисковете от нарушаване на неприкосновеността на личния живот, като даде възможност на младежите да се борят с кибертормоза, преследването и други форми на онлайн тормоз;

+ да подготвят младежите да използват интернет отговорно, като посочат необходимия баланс между свободата на изразяване и взаимното уважение;

+ да повишат разбирането на младежите за това как се нарушава неприкосновеността на личния живот онлайн, как може да се защити неприкосновеността на личния им живот и виртуалната им самоличност, както и за (правните) последици от нарушенията;

+ насърчаване на младежко движение на деца, които споделят опит, информират се взаимно, разказват истории, повишават осведомеността и докладват за всяко неподходящо и незаконно поведение или съдържание на платформите за борба с тормоза, някои от които вече съществуват.

За повече информация, посетете уеб платформата на проекта:  https://www.tabasco-erasmus.eu/