ИР3: Наръчник за меки умения на SoftAware за преподаватели по компютърни науки в сферата на висшето образование

ИР3: Наръчник за меки умения на SoftAware за преподаватели по компютърни науки в сферата на висшето образование

Непрекъснато нараства търсенето на STEM умения за изграждане на нова технологична екосистема. Възникващата фундаментална промяна в естеството на работата е, че хората и машините си сътрудничат, за да вземат решения. Уникалните човешки черти – емоционална интелигентност, креативност, убеждаване, иновации – стават все по-ценни. (Източник: Работната сила на бъдещето – Конкуриращите сили, оформящи 2030 г., (Публикация на PwC за 2018 г.)

Очаква се търсенето на STEM умения да се увеличи в краткосрочен и средносрочен план. Макар броят на студентите и завършилите STEM да се увеличава, много работодатели съобщават, че те не са „подготвени за работа“ и не притежават „правилните“ умения, по-специално меки умения.

Важността на меките умения в технологичния сектор се подкрепя допълнително от проучване на Google, фокусирано върху динамиката на екипа – наречено Project Aristotle (2017). Техните анализатори установиха, че най-добрите идеи на компанията не идват от екипите с най-добрите учени, а от екипи, демонстриращи най-големи умения, вкл. равенство, щедрост, любопитство към идеите на другите, съпричастност и емоционална интелигентност. Най-интересната находка беше и най-важната характеристика на продуктивния екип: емоционалната безопасност. Екипите с най-добре свършената работа, създадоха среда, в която всеки член се чувстваше в състояние да говори, да споделя идеи и да прави грешки, без да се страхува от груба критика или тормоз.

Наръчникът за меки мения на SoftAware е насочен към академичен персонал: професори, доценти, асистенти, образователни съветници, кариерни консултанти.

Той ще обхваща 3 основни сегмента:

1) Курс за електронно обучение

2) Практически инструменти

3) Методически насоки за оценка на усъвършенстването на меките умения

Моля, кликнете по-долу, за да изтеглите Наръчника за меки умения на SoftAware за университетски преподаватели по компютърни науки:

Английски
ΙΟ3 Soft Skills Toolkit (English)
Български
ΙΟ3 Soft Skills Toolkit (Bulgarian)
Гръцки
ΙΟ3 Soft Skills Toolkit (Greek)
Португалски
ΙΟ3 Soft Skills Toolkit (Portuguese)
Литовски
ΙΟ3 Soft Skills Toolkit (Lithuanian)