Интелектуален резултат 3: Наръчник за меки умения на SoftAware за преподаватели по компютърни науки в сферата на висшето образование