Интелектуален резултат 2: Отворени онлайн курсове на SoftAwareВ рамките на проекта SoftAware ще бъдат разработени три отворени онлайн курсове от международната програма:Курс 1: Синтез и анализ на алгоритмиКурсът ще запознае студентите с алгоритми за решаване на проблеми, анализ и оценка на различни видове алгоритми и синтез на програми на базата на тези алгоритми. Разбиране на основните групи алгоритми за търсене, хеширане, сортиране, рекурсивни и обработка на линейни и нелинейни структури от данни – списъци, стекове, опашки, дървета и колони.Курс 2: Създаване и тестване на софтуерПочти половината работни места в софтуерния бранш са в сферата на софтуерното тестване. Липсва обаче обучение в областта на тестването в университетите. Следователно, тези, които се обучават и подготвят за тестване на софтуер в рамките на проекта ще бъдат в по-добра позиция да си намерят работа на подобна позиция и да развият кариера в тази област. Този курс за тестване на софтуер ще осигури формално обучение в областта.Курсът ще помогне на студентите да се запознаят с особеностите на етапите от жизнения цикъл на една програмна система – създаване, програмиране, тестване и настройка, поддръжка и допълнение. Ще се разгледат особеностите на различните стилове на програмиране – процедурно, логическо и функционално.Курс 3: Управление на софтуерни проектиРазработката на софтуер може да се раздели на две части: създаване и управление на проекти. Докато първите два курса се фокусират основно върху разработването, последният курс ще наблегне на ролята на програмиста като мениджър на проект, който следи процеса на програмиране, изготвя и изпълнява различни планове, организира необходими и адекватни ресурси, поддържа комуникация между членовете на екипа, за да адресира разходи, бюджет, време, качество и удовлетвореност на клиента.Повечето софтуерни продукти са персонализирани спрямо изискванията на клиентите. Най-важно е, че технологиите се променят и напредват толкова бързо, че преживяването при един продукт може да не е възможно да се приложи за друг. Тези бизнес ограничения и ограничения на средата носят риск при програмирането, затова е много важно софтуерните проекти да се управляват по ефикасен начин.Курсът ще обхване следните подтеми:– Планиране на проекта– Управление на проекта– Оценка на проекта Student Manual for the Online Environment Всички нива Дисциплина 1: Синтез и анализ на алгоритми by SoftAware Team In Алгоритми БезплатноЗапиши се Всички нива Дисциплина 2 – Дизайн и тестване на софтуер by SoftAware Team In Софтуерно проектиране БезплатноЗапиши се Всички нива Дисциплина 3: Управление на софтуерен проект by SoftAware Team In Управление на софтуерни проекти БезплатноЗапиши се

Интелектуален резултат 2: Отворени онлайн курсове на SoftAware

В рамките на проекта SoftAware ще бъдат разработени три отворени онлайн курсове от международната програма:

Курс 1: Синтез и анализ на алгоритми

Курсът ще запознае студентите с алгоритми за решаване на проблеми, анализ и оценка на различни видове алгоритми и синтез на програми на базата на тези алгоритми. Разбиране на основните групи алгоритми за търсене, хеширане, сортиране, рекурсивни и обработка на линейни и нелинейни структури от данни – списъци, стекове, опашки, дървета и колони.

Курс 2: Създаване и тестване на софтуер

Почти половината работни места в софтуерния бранш са в сферата на софтуерното тестване. Липсва обаче обучение в областта на тестването в университетите. Следователно, тези, които се обучават и подготвят за тестване на софтуер в рамките на проекта ще бъдат в по-добра позиция да си намерят работа на подобна позиция и да развият кариера в тази област. Този курс за тестване на софтуер ще осигури формално обучение в областта.

Курсът ще помогне на студентите да се запознаят с особеностите на етапите от жизнения цикъл на една програмна система – създаване, програмиране, тестване и настройка, поддръжка и допълнение. Ще се разгледат особеностите на различните стилове на програмиране – процедурно, логическо и функционално.

Курс 3: Управление на софтуерни проекти

Разработката на софтуер може да се раздели на две части: създаване и управление на проекти. Докато първите два курса се фокусират основно върху разработването, последният курс ще наблегне на ролята на програмиста като мениджър на проект, който следи процеса на програмиране, изготвя и изпълнява различни планове, организира необходими и адекватни ресурси, поддържа комуникация между членовете на екипа, за да адресира разходи, бюджет, време, качество и удовлетвореност на клиента.

Повечето софтуерни продукти са персонализирани спрямо изискванията на клиентите. Най-важно е, че технологиите се променят и напредват толкова бързо, че преживяването при един продукт може да не е възможно да се приложи за друг. Тези бизнес ограничения и ограничения на средата носят риск при програмирането, затова е много важно софтуерните проекти да се управляват по ефикасен начин.

Курсът ще обхване следните подтеми:

– Планиране на проекта

– Управление на проекта

– Оценка на проекта