Интелектуален резултат 1: Учебен план за бакалавърска степен по софтуерни технологии

Интелектуален резултат 1: Учебен план за бакалавърска степен по софтуерни технологии

Бързият темп, с който се развива ИКТ индустрията, оформя развитието на софтуерните системи като все по-комплексно и предизвикателно начинание. Неизбежно последствие от това е фактът, че често институциите, които предоставят образование в областта на софтуерното инженерство, не успяват да настигат индустрията и в крайна сметка преподават остарели практики и технологии. Проблемът е толкова сериозен, че понякога студентите, които навлизат в индустрията, са принудени да забравят работните методи, овладени по време на висшето образование. За да имат завършващите уменията, необходими за индустрията, ще бъде разработена учебна програма за бакалавърска степен по софтуерни технологии, която прилага добрите практики в сектора и новаторски технологии. За да остане интелектуалният резултат актуален след създаването си, по време на разработване на програмата ще се даде приоритет на адаптиране на следните 3 подхода:

-Учене, базирано на проблеми: студентите ще бъдат насърчавани не просто да придобиват, но и да прилагат знания. Този подход ще бъде противопоставен на метода на дидактическо преподаване и съществено ще насърчи практиката по време на образование с цел придобиване на умения, необходими за прилагане на концепциите от софтуерното инженерство към възможни сценарии и казуси.

– Учене, базирано на проект: студентите ще бъдат насърчавани да бъдат независими обучаеми, като по този начин ще придобият умения да се справят с променящите се технологии и ще се научат как да прилагат тези умения в реалния свят.

-Повтарящо се развитие: повтарящи се цикли ще се прилагат на малки части, което ще позволи събирането на научени уроци по време на програмирането, започвайки от началния етап.

Моля, кликнете по-долу, за да свалите учебния план за бакалавърска степен по софтуерни технологии:

Английски – Изтегли
Български – Изтегли
Гръцки – Изтегли
Португалски – Изтегли
Литовски – Изтегли